Trénink - rozpis

Jmenný seznam

Skupina 1.  Pondělí 17:30-19:00 a čtvrtek 16:15-17:15 Bodláková Petra  Bodlák Martin Bohuslavová Aneta Floriánová Tereza Holovská Gábina Janáková Kateřina Jakubcová Kateřina Kučera Jan Kudrnová Kristýna Keřková Jitka Matušková Nela Nejmanová Natálie Sedlářová Ema Vedral Jan  Lencová Marie Skupina 2. Pondělí 16:30-17:30 a čtvrtek 15:15-16:15 Bohuslavová Beáta Busta Samuel Širancová Aneta Kůtková Nikola Karel Alex Kasíková Nátálie Melichar Adam Štindlová Nikola Rebeka Forejtová Pacáková Olga Neckářová Anna Melichar Adam Štainc Adam Kubík...