Příspěvky 2019/2020

Příspěvky na sezónu se platí pololetně, první platba do konce září a druhá platba je do konce ledna. Preferujeme platbu na účet č.ú.  270282917/0300, ale můžete i hotově.
Děkujeme