Příspěvky 2017/2018

 
Příspěvky na sezónu 2017/18 se platí pololetně 1 500,- do konce září a druhá platba je do konce ledna. Preferujeme platbu na účet č.ú.  270282917/0300, ale můžete i hotově.
Děkujeme