Příspěvky 2021/22

29.09.2021 18:52

Prosím posílejte příspěvky za první pololetí 2021/22 na účet: 270282917/0300. 

Částka je 1900, - a je tom zahrnut i členský příspěvek České basketbalové federace,který za hráče, hračky posíláme.